Det flotte med pengesamfunnet er at folk med penger vil tjene mer penger. Dette er en god ting fordi vi da får folk som ønsker å dele sine penger med andre, mot en fortjeneste. Det er flere og flere i Norge som gjør akkurat det samme. Trenden for folk med penger er å gå sammen et par stykker, putte noe av sine egne penger inn i et selskap og be andre også putte inn penger. Når man har en god del penger søker man om å bli en bank. Disse kjendisbankene ønsker å låne ut billig forbrukslån.

Forbrukslån er en god business. Det er gode penger å tjene for en bank som ønsker å låne ut i dette segmentet. Si at en bank skyter inn 100 millioner selv og låner 400 millioner til 2%. Deretter låner den ut alle 500 millionene til 10%. Banken får da inn 50 millioner i rente per år, hvor 8 millioner går til å betale det andre lånet.