Lån er ganske den beste oppfinnelsen vi har i dag. Det er ikke forgitt at vi har konseptet lån. Det å låne penger er bygget på en kapitalistisk tankegang om at vi bruker penger som byttemiddel oss i mellom istedenfor å bruke varer og tjenester som byttemiddel. Før i tiden hadde man ikke penger på samme måte som man har i dag. I gamle dager byttet man heller noe man selv hadde eller lagde mot noe som noen andre hadde eller lagde. På denne måten kunne du bytte dine egg mot naboen brød, osv.

Pengesamfunnet vi lever i nå om dagen er egentlig et regnskapssamfunn. Hvis du ser på penger litt mer overordnet så er penger kun en måte å holde oversikt over folks eiendeler eller hva som slags type verdier en person har. Har en person mange penger vet vi at personen har mye verdier. Før i tiden måtte personene ha mye ting for å ha store verdier. Det kan fort bli litt upraktisk å ha 10 hus fordi man har byttet til seg verdier med andre verdier. Nå om dagen kan man heller ha mye penger og slippe dette fokuset på ting her og der.

Ulempen med å bytte ut ting med penger er at man nå får et samfunn hvor folk med penger har masse penger i hauger. De setter penger i banken og ønsker at pengene skal vokse av seg selv. De kjøper bedrifter, eller deler av bedriften, og sitter på disse til de har økt i verdi. Etter en stund så har de økt i verdi og da selges de. Når bedriften er solgt har de enda mer penger. Fokuset på penger istedenfor eiendeler gjør også at noen ting blir mye mer verdt. Folk med penger kan bruke ufattelig mye penger på ting som kanskje ikke har så stor verdi, men på grunn av pengene man gjerne vil bruke får ting mer verdi.